Informasjon

Informasjon

Velkommen til Let's Buzz

-Vennligst møt opp i tide til timen din. Ved uteblivelse vil ditt innbetalte depositum gå tapt.
Det kompenserer for tapt arbeidsfortjeneste for den enkelte ansatte.
Timer kan avbestilles senest 48 timer før avtale for å få refundert depositum.

– Vær uthvilt og sørg for å ha spist før du kommer.

-Hvis du ønsker å ha med en ledsager må du spørre om dette først.
Det er dessverre begrenset med plass. Noen av stasjonene har ikke ekstra sitteplass og enkelte tatovører synes det er svært forstyrrende med gjester.

-Vi tatoverer ikke umyndige under 18 år. Ta med godkjent legitimasjon.

-Berusede personer vil bli avvist.

-Vi gir ikke prisvurdering via telefon eller e-post. Kom heller innom og snakk med oss.

Priser

Fast pris beregnes på motiver vi kan forhåndsberegne omfanget av. Prisene vurderes I forhold til tidsbruk, vanskelighetsgrad, og hvor mye tid som må brukes på konsultasjon og tegnearbeid.

Timepris benyttes på prosjekter hvor det er vanskelig å forhåndsberegne tidsbruken. Tiden er beregnet inkludert korte pauser. Ved lengre pauser trekkes denne tiden I fra. Ved store prosjekter vil vi også beregne medgått tid til konsultasjon, tegning og plassering på kropp.

Prisene skal gjenspeile tatovørens kompetanse og faglige nivå. En tatovør med spesialkompetanse eller høyt kunstnerisk nivå vil jobbe raskere med et bedre resultat. Erfaring og kompetanse går I tatovørens økonomiske favør. Dette vil gjenspeiles i timeprisen på samme måte det gjøres i andre bransjer.

Egenerklæring

Som del av vår godkjenning er vi pålagt å informere om følgende: Tatovering utføres ved at pigment føres inn i lærhuden ved bruk av kompakte nåler. Dette vil medføre en lettere blødning.  Dette vil etterlate et permanent  bilde som ligger i huden. Ved enhver gjennomtrengning av hud vil det være en viss fare for infeksjon. I de få tilfellene dette gjelder er det som regel plukking på skorve eller eksponering av dyrehår, støv og skitt som er den største faktoren. Områder hvor huden er mye i bevegelse, eller hvor huden er tynn kan også bli irritert. Det beste man gjør i slike tilfeller er å holde området rent og behandle dette som et vanlig sår.  Skulle man miste farge i deler av tatoveringen er dette lett å etterfylle når området er leget. I enkelte få tilfeller kan enkelte personer oppleve en allergisk reaksjon i forhold til pigmentene. Dette skjer særdeles sjelden, og som utøver kan vi ikke ta ansvar for slike reaksjoner.  Vi bruker sterilt engangsutstyr, samt bruker plastbarrierer på alt stasjonert utstyr vi er i kontakt med. Både utstyr og arbeidsteknikker er tilrettelagt for å forhindre overføring av smittsomme sykdommer. Våre arbeidsteknikker og behandling av utstyr er godkjent av Bergen Kommune, Etat for helsetjenester.

Hevelser, ømhet, væskeansamling, kløe, bloduttredelser og blåmerker kan forekomme i og utenfor området som er tatovert. Noen kan oppleve en skjelving eller influensalignende tilstand i døgnet etter man har blitt tatovert.  Skulle du mistenke infeksjon eller ha nedsatt allmennfunksjon bør du kontakte lege.


Vi er også pålagt å spørre kunden om det er forhold som kan gi økt fare for smitte og som kan begrunne utvidede hygieniske tiltak. Vi er pålagt å avstå fra behandling dersom vi blir kjent med forhold hos kunden som kan gi særskilt fare for smitte. Dersom du har sykdommer som overføres gjennom blod, sterk allergi, atopisk eksem, psoriasis eller andre hudsykdommer må du opplyse om dette. Dersom du er i en psykisk eller fysisk helsetilstand som innebærer lavere immunforsvar, bør du konsultere lege før tatovering utføres (f.eks. graviditet, influensa, epilepsi, diabetes eller hjerteproblemer). Helsedirektoratet advarer mot tatovering ved diabetes da det ofte finnes en massiv forekomst av gule stafylokokker på huden

Viktige forhåndsregler

Ved stasjonene skal man ikke berøre arbeidsflater eller utstyr som er dekket med plast.. Etter at  huden er desinfisert må den ikke berøres uten hansker. Hvis det renner sårvæske, blod eller vaselin fra tatoveringen din må du IKKE berøre dette. La det renne og gi beskjed til tatovøren din umiddelbart. Ved pauser under arbeidet får du ikke forlate stasjonen uten at tatoveringen er dekket av plast. Skulle du ved en feil berøre ditt eget blod, gi straks beskjed til tatovøren slik at du kan få hjelp med å vaske og desinfisere hendene dine.
Ved kontakt med blod vil små blodpartikler overføres til hendene, deretter til alt du berører, av overflater, stoler, dørhåndtak, penger, osv. Andre kunder kan deretter bringe dette med seg. Dette kalles kryssforurensning og SKALunngås.
For din og andres skyld, vær forsiktig!

Etterbehandling av tatovering

Plasten fungerer som en barriere og bør være på minimum 4-5 timer, helst til neste dag. Når du tar av folien må du dusje eller vaske med varmt vann og såpe. Tørk tatoveringen forsiktig med håndkle eller papir. Det bør ikke ligge blod eller sårvæske igjen på overflaten. Kommer det fuktighet ut av huden, tørk dette av eller vask på nytt. Vi anbefaler at du bruker en fuktighetskrem i tynne lag. Vi anbefaler AQUAPHOR (fra Eucerin)  som apotekene selger.   Det er vanlig at det er en blanding av smeltet vaselin, farge, blod og svette under plasten. Du kan vaske og bytte plastbarriere i opp til tre dager. Gjerne med 4-5 timers mellomrom. Husk å lufte tatoveringen godt i 1-2 timer før påføring av salve eller ny plastbarriere. Små strekbaserte tatoveringer trenger ikke samme omsorg som store, godt gjennomarbeidede motiver.  Når du dusjer kan du la skorven bløtes opp og ved forskiktig bearbeidelse kan du la denne løsne.

Etter 2-3 dager vil det danne seg skorve som har samme farge som tatoveringen og kan ligne på  fôr til akvariefisk. Denne vil falle av som flak de neste dagene. Det må ikke klores eller plukkes på skorven. Så lenge det er skorve på tatoveringen må du unngå kontakt med vann over lengre tid (sjø, basseng, badekar). Dusjing er OK. Tatoveringen tåler grundig vask flere ganger daglig.  Etter ca. 10 dager vil alle flakene ha falt av, og det vil en stund kunne være et nytt cellelag over fargen som trenger tid for å bli gjennomsiktig. Dette kan i enkelte tilfeller ta opptil 6 uker. Bruk rene løse klær over tatoveringen. Unngå støv, skitt og dyrehår på tatoveringen i grotiden. De første 2 ukene bør du unngå direkte sollys på tatoveringen. Er du i sterkt sollys bør du alltid bruke solkrem med høy faktor. Sterk sollys vil svekke fargene over tid. Ujevnheter i fargen kan forekomme. Vi har gratis touch-up innen 3 måneder. Etter denne tid vil vi kreve betalt for utstyrskostnader.  

Vær grei å gi beskjed om ikke resultatet er 100%. Vi er stolt over arbeidet vårt, og vil at du også skal være fornøyd.

Om du er usikker på det overstående eller ønsker mer informasjon, vennligst kontakt oss.