Priser

Fast pris beregnes på motiver vi kan forhåndsberegne omfanget av. Prisene vurderes I forhold til tidsbruk, vanskelighetsgrad, og hvor mye tid som må brukes på konsultasjon og tegnearbeid.
Timepris benyttes på prosjekter hvor det er vanskelig å forhåndsberegne tidsbruken. Tiden er beregnet inkludert korte pauser. Ved lengre pauser trekkes denne tiden I fra. Ved store prosjekter vil vi også beregne medgått tid til konsultasjon, tegning og plassering på kropp.

Prisene skal gjenspeile tatovørens kompetanse og faglige nivå. En tatovør med spesialkompetanse eller høyt kunstnerisk nivå vil jobbe raskere med et bedre resultat. Erfaring og kompetanse går I tatovørens økonomiske favør. Dette vil gjenspeiles i timeprisen på samme måte det gjøres i andre bransjer.