Egenerklæring

Som del av vår godkjenning er vi pålagt å informere om følgende:

Tatovering utføres ved at pigment føres inn i lærhuden ved bruk av kompakte nåler. Dette vil medføre en lettere blødning. Dette vil etterlate et permanent bilde som ligger i huden. Ved enhver gjennomtrengning av hud vil det være en viss fare for infeksjon. I de få tilfellene dette gjelder er det som regel plukking på skorve eller eksponering av dyrehår, støv og skitt som er den største faktoren. Områder hvor huden er mye i bevegelse, eller hvor huden er tynn kan også bli irritert. Det beste man gjør i slike tilfeller er å holde området rent og behandle dette som et vanlig sår. Skulle man miste farge i deler av tatoveringen er dette lett å etterfylle når området er leget. i enkelte få tilfeller kan enkelte personer oppleve en allergisk reaksjon i forhold til pigmentene. Dette skjer særdeles sjelden, og som utøver kan vi ikke ta ansvar for slike reaksjoner. Vi bruker sterilt engangsutstyr, samt bruker plastbarrierer på alt stasjonert utstyr vi er i kontakt med. Både utstyr og arbeidsteknikker er tilrettelagt for å forhindre overføring av smittsomme sykdommer. Våre arbeidsteknikker og behandling av utstyr er godkjent av Bergen Kommune, Etat for helsetjenester.

 

Hevelser, ømhet, væskeansamling, kløe, bloduttredelser og blåmerker kan forekomme i og utenfor området som er tatovert. Noen kan oppleve en skjelving eller influensalignende tilstand i døgnet etter man har blitt tatovert. Skulle du mistenke infeksjon eller ha nedsatt allmennfunksjon bør du kontakte lege.
Vi er også pålagt å spørre kunden om det er forhold som kan gi økt fare for smitte og som kan begrunne utvidede hygieniske tiltak. Vi er pålagt å avstå fra behandling dersom vi blir kjent med forhold hos kunden som kan gi særskilt fare for smitte. Dersom du har sykdommer som overføres gjennom blod, sterk allergi, atopisk eksem, psoriasis eller andre hudsykdommer må du opplyse om dette. Dersom du er i en psykisk eller fysisk helsetilstand som innebærer lavere immunforsvar, bør du konsultere lege før tatovering utføres (f.eks. graviditet, influensa, epilepsi, diabetes eller hjerteproblemer). Helsedirektoratet advarer mot tatovering ved diabetes da det ofte finnes en massiv forekomst av gule stafylokokker på huden.