Viktige Forhåndsregler

Ved stasjonene skal man ikke berøre arbeidsflater eller utstyr som er dekket med plast.. Etter at huden er desinfisert må den ikke berøres uten hansker. Hvis det renner sårvæske, blod eller vaselin fra tatoveringen din må du IKKE berøre dette. La det renne og gi beskjed til tatovøren din umiddelbart. Ved pauser under arbeidet får du ikke forlate stasjonen uten at tatoveringen er dekket av plast. Skulle du ved en feil berøre ditt eget blod, gi straks beskjed til tatovøren slik at du kan få hjelp med å vaske og desinfisere hendene dine.

Ved kontakt med blod vil små blodpartikler overføres til hendene, deretter til alt du berører, av overflater, stoler, dørhåndtak, penger, osv. Andre kunder kan deretter bringe dette med seg. Dette kalles kryssforurensning og SKAL unngås.

For din og andres skyld, vær forsiktig!