Priser

Minstepris er 1000,-
Fast pris beregnes på motiver vi kan forhåndsberegne omfanget av. Prisene vurderes i forhold til tidsbruk, vanskelighetsgrad, og hvor mye tid som må brukes på konsultasjon og tegnearbeid.

Timepris benyttes på prosjekter hvor det er vanskelig å forhåndsberegne tidsbruken. Tiden er beregnet inkludert korte pauser. Ved lengre pauser trekkes denne tiden i fra. Ved store prosjekter vil vi også beregne medgått tid til konsultasjon, tegning og plassering på kropp.

Timepris varierer fra 1.500 til 2.000,- En full dags “session” vil koste mellom 9-12 000,- (6-8 timer)

Prisene skal gjenspeile tatovørens kompetanse og faglige nivå. En tatovør med spesialkompetanse eller høyt kunstnerisk nivå vil jobbe raskere med et bedre resultat. Erfaring og kompetanse går i tatovørens økonomiske favør. Dette vil gjenspeiles i timeprisen på samme måte det gjøres i andre bransjer.
Alle priser gitt over telefon/internett er kun ca. priser, det blir alltid litt gjetning når vi ikke har alt foran oss enda.